Loading...
  záznamů
  záznamů
  záznamů
  záznamů
  záznamů

O projektu

Digitální archiv Archeologické mapy ČR (AMČR) je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v Archeologických ústavech AVČR v Praze a Brně. Archivy těchto institucí obsahují dokumentaci terénních archeologických výzkumů na území ČR od r. 1919 do současnosti a vzhledem k zákonné roli ústavů na poli památkové péče se dále rychle rozrůstají. Jde o největší soubory dokumentů k archeologickým výzkumům a nálezům na území ČR a o významnou součást našeho kulturního dědictví. Digitální archiv AMČR obsahuje textové dokumenty (nálezové zprávy, expertní posudky a hlášení), fotografie z terénních výzkumů, letecké snímky, mapy a plány a digitální data (tabulky, databáze, vektorovou grafiku apod.), vždy včetně popisných údajů. Dokumenty a další informace jsou průběžně přebírány z AMČR, s níž je Digitální archiv propojen i uživatelskými účty. Dokumenty jsou v Digitálním archivu zveřejňovány v souladu s politikou otevřeného přístupu k informacím a se souhlasem jejich majitelů – příslušných odborných institucí. Většina dat a dokumentů je přístupná každému uživateli, menší část z nich až po zřízení uživatelského účtu, příp. pouze uživatelům z oprávněných archeologických organizací. Ke zveřejnění se připravují stovky tisíc dokumentů, o postupu jejich zahrnutí do aplikace informují údaje v základním menu a rubrika Novinky. Digitální archiv AMČR je součástí Archeologického informačního systému ČR zapsaného do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které budování infrastruktury v rámci stejnojmenného výzkumného projektu podporuje. Doplňkovou podporu získává infrastruktura i v rámci programu Strategie AV21 Akademie věd ČR.

Novinky