Persistentní odkaz: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-201447029
Citujte jako: AMČR: Záznam C-201447029 [cit. 2024-04-20]. Archeologická mapa České republiky. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-201447029.
C-201447029CHLUM U RAKOVNÍKA  (RAKOVNÍK) Blažková, Kateřina
Poslední změna: 2018-01-17
Popis projektu:
Lokalizace:Bezejmenný ostroh nad železniční tratí v části Dolní Chlum.
Parcelní číslo:670/1
Plánované zahájení:2013-06-29
Podnět:Ověření datace lokality.
Související záznamy: